Publicador de continguts


150 taxistes s’incorporaran al servei després d’aprovar el darrer examen per a obtenir la llicència municipal


22 de març de 2024

A la convocatòria s’hi varen presentar 281 aspirants

D’aquests, 29 no varen superar la prova de català i es podran sumar quan acreditin aquest requisit en guardar-se la nota durant dues convocatòries posteriors

Palma, 22 de març de 2024.- Un total de 150 aspirants dels 281 que es varen presentar el mes passat per a obtenir la llicència de taxi han aprovat l’examen, per la qual cosa s’incorporaran pròximament als carrers de Palma per a reforçar aquest servei públic, tret de 29 que estan pendents d’aprovar la prova de català.
El tinent de batle de Mobilitat, Toni Deudero, ha avançat que “estam especialment satisfets perquè dels 281 aspirants a obtenir la llicència de taxista, 150 han aconseguit aprovar la prova. Aquesta xifra representa el 53,38% del total de presentats”.
Deudero ha afegit que “si sumam aquests nous 150 aprovats als 67 que ho varen fer a la convocatòria del mes de novembre, ens trobam que disposam de 217 nous conductors per al sector del taxi, que ens permetrà augmentar la qualitat del servei, fonamentalment durant els mesos de més activitat turística”.
En aquest punt, i amb l’objectiu de fer front a totes les demandes dels ciutadans, Mobilitat i la Taula de Taxi, mantenen reunions periòdiques per a regular el sector, procurant que aquest ésser més àgil reforçant el servei als carrers.
Per això, entre els acords assolits, s’ha establert que durant el mes d’abril que ve els taxistes treballaran durant quatre dies amb un de lliurament i de maig a octubre podran treballar cada dia les 24 hores.
De maig a octubre s’estableix el sistema de 5 grups, amb llibertat total i la necessitat que a cada cicle i grup, una setmana la dediquin al servei a Palma ciutat.
Un altre dels aspectes que es té molt en compte en aquesta Taula del Taxi és facilitar al màxim l’accés als taxis de persones amb mobilitat reduïda. Per això, a les reunions també hi ha assistit un representant de l’ONCE que fa les seves aportacions i suggeriments.

 

Data darrera modificació: 22 de març de 2024