Publicador de continguts


Constituïda l'Oficina de Control de la Despesa, que revisarà i supervisarà la despesa municipal


26 d’octubre de 2011

La creació d'aquest òrgan de control, presidit pel batle de Palma, va ser aprovada a la Junta de Govern del 5 d'octubre i respon a la voluntat de l'Ajuntament de Palma d'actuar amb criteris d'eficiència, economia i oportunitat

Palma, 26 d'octubre de 2011.- L'Oficina de Control de la Despesa municipal, la creació de la qual va ser aprovada en la Junta de Govern del passat 5 d'octubre a proposta de l'Ajuntament de Palma, ha quedat constituïda en el transcurs de la seva primera reunió, celebrada avui dematí a Cort.

L'OCD, que presideix el batle de Palma, Mateu Isern, està integrada pel tinent de batle d'Economia i Hisenda i la tinent de batle de Contractació i Funció Pública, a més d'un tècnic del Departament Financer, que serà l'encarregat de coordinar l'OCD. També en formen part un tècnic d'Intervenció, un de Contractació, un de Recursos Humans i un tècnic de Qualitat.

L'OCD té com a principal missió la de revisar i supervisar la despesa de l'Ajuntament de Palma i dels seus organismes dependents amb criteris d'eficiència, economia i oportunitat, amb una visió global de l'activitat municipal. En aquest sentit, l'OCD estableix que tota despesa ha d'estar justificada pel departament corresponent dins els programes que ha de dur a terme.

Aquest òrgan de control també té com a objectiu detectar els possibles estalvis a aplicar sense que això afecti l'eficàcia dels serveis municipals, reorganitzar i coordinar activitats i ens públics, donar suport tècnic en la definició d'objectius i programes i participar amb tasques de suport i coordinació en l'elaboració dels diferents pressuposts amb la tècnica de Pressupost Base Zero.

Igualment, l'OCD avaluarà les diferents alternatives en la gestió dels serveis, implantarà els indicadors de gestió que consideri oportuns i realitzarà un seguiment periòdic de l'execució pressupostària i de la gestió financera dels diferents ens municipals.

L'OCD es reunirà ordinàriament una vegada al mes amb la intenció de proposar les línies a seguir i les possibles actuacions a realitzar i abordar les conclusions i resultats aconseguits.

Es treballarà en 3 línees d'actuació:
1-Mesures d'estalvi en actuacions i serveis concrets
2-Mesures de millora o canvi en la forma de gestionar alguns serveis
3-Mesures per millorar els procediments.

En el transcurs de la sessió constitutiva s'ha procedit al nomenament de Josep Lluís Cortés Fleixas, tècnic del Departament Financer de l'Ajuntament de Palma, com a encarregat de coordinar aquest nou òrgan de control. Josep Lluís Cortés s'ocuparà de dur a terme les tasques diàries, coordinar les mesures i línies d'actuació aprovades, i dins les competències atribuïdes a l'Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació en matèria d'informes preceptius i de coordinació de l'actuació economicofinancera de les societats mercantils, els organismes autònoms i altres entitats de naturalesa pública o privada dependents de l'Ajuntament de Palma.

La primera reunió de l'OCD ha servit, a més, per a donar compte de les actuacions duites a terme en els darrers mesos entre les quals es troben: la reducció d'alts càrrecs, gerents i assessors, la unificació de regidories, així com l'inici de la fusió de dues empreses municipals, entre altres mesures.

Data darrera modificació: 28 d’abril de 2023