Publicador de continguts


Cort aprova la reurbanització de l'entorn del Palau de Congressos després de desestimar les al·legacions presentades


20 de juny de 2012

El portaveu de l'equip de Govern, Julio Martínez, ha anunciat que els tribunals han desestimat el contenciós presentat per EMAYA contra l'Ajuntament de Palma durant la passada legislatura

Cort també ha repercutit en Mapfre les quotes d'urbanització en els terrenys del projecte de la Façana Marítima que, entén, li corresponen

Martínez ha agraït la sensibilitat del Govern en el pagament de les quotes per a la reforma de Son Moix i informat que Madrid garanteix que Cort "fa el que toca" en la gestió de Bellver


Palma, 20 de juny de 2012. -
L'equip de Govern municipal del Ajuntament de Palma ha aprovat avui definitivament la modificació de la fase 1 del projecte de reurbanització del sector Llevant de la Façana Marítima de Palma i que afecta l'entorn més proper del Palau de Congressos. Aquesta aprovació, que ha tingut lloc en el marc de la Junta de Govern celebrada avui, es produeix després de la desestimació de les al.legacions formulades per la constructora Josel i l'Associació de Veïns d'Es Born des Molinar contra l'acord de l'aprovació inicial de aquesta modificació. En concret, l'entitat veïnal va reclamar, segons ha explicat el portaveu de l'equip de Govern, Julio Martínez, "una sèrie de canvis circulatoris que els tècnics han decidit no acceptar". Martínez ha afegit que amb aquesta aprovació definitiva "el cost d'aquesta reurbanització, que inicialment tenia cost d'uns 39,9 milions d'euros, passarà ara a tenir un cost de 53,7 milions, fet que suposa una desviació de més d'un 34 % respecte al pressupost inicial".

El portaveu municipal ha atribuït les causes d'aquest desviament pressupostari a "la modificació del PGOU el 2009 aprovada per l'anterior equip de govern i a temes tècnics no previstos inicialment en el projecte i que s'han hagut de canviar. Aquest desviament, per tant, no ve de la nostra època. Ho hem aprovat nosaltres però eren temes ja decidits i molts d'ells ja iniciats i realitzats per l'anterior equip de Govern". Així mateix, ha recordat que aquestes obres de reurbanització hauran de ser pagades pels titulars dels solars, un "tema que no s'havia informat" per part de l'anterior equip de Govern municipal i que "no ha estat ben rebuda pels propietaris, que hagin preferit que aquestes decisions de despesa s'hagin negociat amb ells que són, en definitiva, els que han de pagar".

Julio Martínez ha revelat que aquestes quotes d'urbanització que Cort repercuteix en els titulars dels solars "li generaran a l'Ajuntament de Palma un desfasament en temes de tresoreria" ja que "hi ha titulars, com Núñez i Navarro, que ens han portat als tribunals i no estan pagant i altres que, davant la situació de crisi econòmica, estan sol.licitant un ajornament en el pagament el que ocasionarà tensions de tresoreria en el futur" entre l'Ajuntament i el SMAP.

També relacionat amb el projecte de la Façana Marítima, el portaveu municipal ha donat a conèixer la sentència a "que trauria la raó a l'EMAYA d'UM en el contenciós presentat contra l'Ajuntament del PSOE" durant la passada legislatura ja que el jutge entén que, tot i estar governats per diferents partits, l'Ajuntament i EMAYA "són teòricament el mateix. El jutge entén que en ser l'Ajuntament l'accionista únic d'EMAYA són iguals, per la qual cosa s'estaria demandant a si mateix ".

Finalment, els membres de la Junta de Govern municipal també han aprovat els imports de les quotes d'urbanització que l'Ajuntament repartirà entre els propietaris dels terrenys. "D'entre els diferents propietaris, l'Ajuntament havia d'assumir un 14% d'aquestes quotes i teòricament un 15% havia de ser assumit per Mapfre, que va arribar a algun tipus d'acord amb l'anterior equip de Govern municipal. No obstant això, el que nosaltres interpretem del que està escrit és diferent al que interpretava l'anterior equip de Govern. Sembla que el risc d'increment de costos no ho havia d'assumir Mapfre sinó també l'Ajuntament i nosaltres no estem d'acord. Per tant, hem decidit repercutir les quotes d'urbanització també a Mapfre". Martínez ha recordat que l'anterior consistori "va arribar a una certa compensació urbanística i econòmica amb Mapfre, però no queda molt clar que l'Ajuntament hagi d'assumir el cost d'aquestes obres heretades de decisions passades".

Son Moix.- En un altre ordre de coses, Julio Martínez ha comentat que les obres d'adequació i remodelació del Palau d'Esports de Son Moix "van bé gràcies a una negociació amb la CAIB, que mai havia pagat ni un euro del finançament del poliesportiu. En funció de l'acord aconseguit per la senyora Calvo i el senyor Antich, la CAIB havia de començar a pagar les seves quotes a partir del 2010. No va pagar i nosaltres hem heretat les quotes d'aquest any i de 2011".

Martínez ha recordat que, per la seva situació pressupostària, "la Comunitat Autònoma deu molts milions d'euros no només a nosaltres sinó a més gent. Els vam fer veure que podíem entendre les seves dificultats de tresoreria, però que com a mínim havien de fer front al compromís que venia des de 2010". El portaveu municipal ha transmès l'agraïment de Cort "per la sensibilitat que han tingut a l'hora de fer front a aquest pagament", sobretot quan "teníem l'amenaça de paralització de les obres d'aquesta infraestructura".

Ha afegit, d'altra banda, que avui també s'han aprovat tot un seguit de certificacions de les obres així com un expedient de modificat del projecte "amb increment de cost zero" després de detectar durant el desenvolupament dels treballs tot un seguit de problemes tècnics relacionats, principalment, amb la climatització.

Igualment, la Junta de Govern ha aprovat l'adjudicació del contracte de subministrament de productes químics per al manteniment de les piscines de gestió directa de l'IME atenent al compromís anunciat el passat mes d'abril d'adjudicar per concurs públic els contractes i serveis, afavorint la competència i la lliure concurrència i posant fi al fraccionament de contractes de la passada legislatura. Martínez ha anunciat que l'adjudicació d'avui ha suposat "un estalvi d'un 35%" respecte al que es venia pagant fins avui i ha recordat que avui l'Ajuntament disposa d'una piscina municipal més: la Marga Crespí de Son Ferriol. "Volem deixar clar el compromís per la transparència d'aquest equip de Govern", ha sentenciat Martínez, que ha recordat que amb el nou model de gestió municipal "en un any, l'àrea d'Esports té 15 concursos en tramitació. Això demostra que si abans no es feia era per falta de voluntat política ".

Servei de Suport Familiar.- Julio Martínez també ha anunciat que l'equip de Govern ha aprovat avui el Servei de Suport Familiar. Un servei que durant la legislatura passada "costava als ciutadans de Palma 400.000 euros i al qual es destinaven 9 persones, cadascuna de les quals portava a terme 11 casos". El portaveu municipal ha anunciat que "nosaltres hem canviat aquesta filosofia. El treim per 186.000 euros anuals i sense un màxim de casos, com abans, sinó que ara s'hauran de tractar, com a mínim, 44 casos".
També ha anunciat l'aprovació de dues pròrrogues per 4 mesos fins que l'equip de Govern adjudiqui els contractes de servei municipal de promoció de l'autonomia personal en els casals de Can Ribas i Ciutat Antiga. Igualment, s'han aprovat els plecs econòmic i administratius per a la concessió de la gestió i explotació de la llibreria d'art del Casal Solleric.

Castell de Bellver.- Julio Martínez ha aprofitat l'ocasió per informar de la confirmació per part del Ministeri d'Hisenda del Govern d'Espanya que les mesures adoptades per l'Ajuntament al voltant del Castell de Bellver "són adequades per a l'administració i gestió del Bé Públic i no contradiuen les previsions de la Llei de 9 de setembre de 1931". Per tant, ha dit Martínez, "els ciutadans i ciutadanes de Palma poden estar tranquils de que l'Ajuntament de Palma ha fet el que toca i que això sempre s'ha ajustat a la legalitat. Estàvem tranquils i ara ho estem més ".

Finalment, s'ha referit al nou model de gestió turística per la ciutat de Palma i als criteris d'optimització dels recursos, el que ha afavorit que l'equip de Govern hagi aprovat avui el Pla d'Ordenació de Recursos Humans per a la reassignació del personal de Turisme.

Aquesta reestructuració afecta a 9 informadors turístics, 1 cap de secció, 2 administratius, 2 auxiliars administratius i 1 intèrpret informador. Amb aquesta mesura, Martínez ha explicat que el cap de secció i un administratiu passaran a reforçar l'àrea de Funció Pública i Govern Interior, un altre administratiu serà destinat a Seguretat Ciutadana el que permetrà que un agent de Policia Local que avui realitza tasques administratives pugui desenvolupar seva tasca de servei públic al carrer, un auxiliar administratiu passarà a Secretaria del Ple i un altre reforçarà el departament financer de l'àrea d'Economia i Hisenda. Respecte als 9 informadors turístics, seran assignats a aquells llocs amb debilitats en matèria idiomàtica: dos seran destinats a les OAC de s'Arenal i Pere Garau, respectivament; altres dos passaran a exercir les funcions d'intèrpret a la Policia Local, dos seran assignats a les àrees de Benestar Social i Immigració i Comerç, respectivament, i els tres últims s'incorporaran al Centre de Recepció de Turistes del Castell de Bellver, dependent de l'àrea de Cultura.


Data darrera modificació: 13 de març de 2023