Publicador de continguts


L’Ajuntament aprova la convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats educatives als centres escolars


10 d’abril de 2024

La Junta de Govern ratifica la compra de nou tot terrenys per a la Policia Local de Palma


Palma, 10 d’abril de 2024.- La Junta de Govern celebrada aquest matí ha aprovat la convocatòria pública de subvencions per a la realització d’activitats educatives als centres escolars de Palma per al curs 24-25. Aquestes activitats, que estan incloses en el Pla estratègic de subvencions de l’Àrea d’Educació, tenen un pressupost de 66.000 euros i inclouen les següents línies d’actuació:


•    Sessions extraescolars de reforç educatiu a càrrec d’un professional.
•    Aules d’estudis i ludoteques que ofereixen espais adequats d’estudi i joc supervisats, també, per un professional.
•    Teatre escolar, incloent la participació en la Mostra de Teatre Escolar de Palma.
•    Activitats escolars i extraescolars com celebracions puntuals als centres, projectes, tallers, cursos, horts escolars, realització de revistes o programa de ràdio escolar, jornades o setmanes culturals, entre altres.
•    Activitats de formació per a famílies o AMPAs.
•    Optimització de patis escolars amb l’objectiu de millorar i adaptar aquests espais exteriors i fer-los més participatius, inclusius i dinàmics.


Els beneficiaris, segons ha destacat la portaveu de l’equip de Govern, Mercedes Celeste, poden ser els centres educatius, les associacions d’alumnes i les de familiars. Les ajudes no poden superar el 80 per cent de la quantitat sol·licitada i l’import total per a un mateix centre o entitat no pot excedir els 3.930 euros.


Les sol·licituds podran ser presentades durant 30 dies hàbils a comptar a partir de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.


D’altra banda, en la reunió d’avui també s’ha aprovat abonar la factura de compra de nou vehicles destinats a la Policia Local de Palma per valor de 453.742 euros, IVA inclòs. Es tracta de nou tot terrenys que incorporen emissora i kit de detinguts i que tenen una garantia de tres anys. Celeste ha destacat el compromís de l’equip de govern per a dotar als cossos de seguretat municipal de tots els mitjans humans i materials “perquè puguin fer el seu treball en les millors condicions”. Així mateix, ha recordat que en els darrers mesos s’han incorporat a la flota de la Policia 14 motocicletes, 4 furgonetes i els esmentats 9 tot terrenys, als quals cal sumar cinc vehicles destinats al cos de Bombers que es varen adquirir el mes de gener passat.


En aquest sentit, la portaveu també ha anunciat que la Junta de Govern ha encarregat la realització del projecte de reforma de l’edifici del Parc de Bombers a la Platja de Palma. Concretament, està previst reformar el garatge on es guarden els camions i arreglar les parets interiors de l’espai que es trobaven en molt mal estat.


Els treballs tenen un pressupost de gairebé 115.000 euros, un termini d’execució de tres mesos i no afectaran les tasques pròpies del cos.


Celeste ha recordat que aquesta reforma coincideix amb les millores que ja s’estan fent a la zona d’usos i descans del Parc de Bombers de Sa Teulera i que el mes de març es va recuperar la concessió del Parc Central “Magdalena Rigo”, cosa que suposarà un estalvi de 42 milions d’euros per a les arques municipals.


Un altre dels punts aprovats és incrementar les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, del personal laboral, dels membres de la corporació municipal i dels òrgans directius en un 0,5%, segons les indicacions dictades per la Secretaria d’Estat de Pressuposts i Despeses del Govern central en la seva resolució de 7 de febrer. Aquest increment ascendeix a 890.000 euros.
D’altra banda, i també a la reunió d’avui, s’ha aprovat l’expedient de contractació de set camions en règim d’arrendament per a l’Àrea d’Infraestructures. Aquest contracte, que tindrà una durada de cinc anys, tindrà un pressupost d’1.053.643 euros, a raó de 210.278 per cada anualitat.


Els camions a subministrar seran
•    1 camió pesat
•    2 camions pesats de 12 i 16 tones
•    3 camions de caixa fixa amb plataforma elevadora de 3.500 kg
•    1 camió amb caixa fixa i bandes abatibles de 3.500 kg
Els vehicles han de ser nous i disposar d’una assegurança a tot risc, cobertura d’assistència 24 hores i garantia de lliurament de camió de substitució en cas d’avaria.
Així mateix, s’ha adjudicat a l’UTE Jardiners de Ponent els treballs de substitució del tancament del parc de les Fonts per un import de 62.406 euros i un termini d’execució de quatre mesos. Aquests treballs s’uneixen a la reparació de la font de l’espai, que es va aprovar, en Junta de Govern, el passat 31 de gener.


També s’aprovat la concessió del quiosc de numismàtica i filatèlia de la Rambla durant un període de cinc anys, prorrogable cinc anys més, amb un a cànon anual de 6.500 euros i l’aprovació del Reglament de serveis municipals d’activitats i serveis esportius de l’Ajuntament de Palma. Aquesta mesura, segons la portaveu, és un tràmit administratiu per a poder complir la Llei estatal de contractes del sector públic.

Data darrera modificació: 11 d’abril de 2024