Publicador de continguts


Els imposts pujaran de mitjana menys que l'IPC en 2012


11 d’octubre de 2011

Cort posarà en marxa un IBI progressiu: pagaran més els gran immobles no residencials

Palma, 11 d'octubre de 2011.- La Junta de Govern ha aprovat avui la modificació de les ordenances fiscals i de preus públics, que afecta a 40 tributs i preus públics. Amb aquesta modificació el sistema tributari de l'Ajuntament de Palma serà "més just, més progressiu i més eficient", ha explicat el portaveu del Govern i tinent de batle d'Economia, Hisenda i Innovació, Julio Martínez, que ha afegit que "contribuirà un poc més qui té més capacitat econòmica". D'aquesta manera, "donam resposta a la crisi i a una exigència dels ciutadans, que demanen distribuir l'esforç per quadrar els comptes municipals, que tenen un dèficit de prop de 22 milions d'euros". El portaveu ha assegurat que "tots hem d'aportar allò que podem aportar en aquesta situació extraordinària que vivim ara".

Aquesta modificació ha de continuar la seva tramitació al Ple de l'Ajuntament.


Dels 40 tributs que hi ha actualment a l'Ajuntament de Palma, un 80% només variaran amb l'IPC, és a dir, s'adaptaran a la inflació; un 15% mantendrà el seu import actual; i només un 5%, (2 dels 40 tributs) tendran una variació superior a l'IPC. D'aquesta manera, la variació mitjana dels imposts (2,32%) serà inferior a l'IPC interanual (3%).

IBI progressiu

Aquesta modificació que s'ha aprovat avui inclou com a gran novetat aprovar un Impost de Béns Immobles (IBI) més progressiu, que tendra diferents tipus en funció dels valors catastrals dels immobles.

En compliment de la Llei d'Hisendes Locals, es permet diferenciar els tipus al 10% dels béns immobles no residencials de major valor. Aquest IBI progressiu afecta a les grans superfícies, grans centres comercials, seus de grans empreses i d'entitats bancàries, que tendran un tipus d'IBI superior a la resta i pagaran un 12% més.

L'equip de govern té el compromís de reduir l'impacte del Pla de Sanejament aprovat per l'anterior equip de govern. La reducció que s'aplicarà és d'un 50%, per tant, la variació de l'IBI residencial no serà d'un 12% per a tothom, com planteja actualment el Pla de Sanejament de l'anterior equip de govern, sinó que serà d'un 6%.

IAE

Pel que fa a l'Impost d'Activitats Econòmiques per a empreses que facturin més d'un milió d'euros, es farà una adaptació a la inflació, però es planteja de forma alternativa al plantejament de l'anterior equip de govern per la devolució dels 40 milions d'euros pels quals es va endeutar l'Ajuntament de Palma l'any 2009 i que s'ha de començar a amortitzar a partir de 2012.

Imposts que no pugen

El portaveu del Govern i tinent de batle d'Economia, Hisenda i Innovació, Julio Martínez també ha enumerat els imposts que no variaran el seu import l'any 2012: impost de construcció, plusvàlua, impost de circulació, tarifes d'escoletes, taxa de llicències urbanístiques i ORA, "perquè és un instrument de mobilitat, no recaptatori".

Benestar Social

La Junta de Govern també ha aprovat abonar els mesos de abril, maig, juny i juliol de 2011 al servei d'Integració i Atenció a Persones amb Discapacitat, "aquest tipus de servei són prioritaris per al govern municipal i "es pagarà tot d'una a la Federació Balear de Persones amb Discapacitat.

A més, la Junta de Govern ha acordat pagar ampliar les bestretes extraordinàries per a ajudes econòmiques urgents, destinades a persones amb pocs recursos. En matèria d'ajudes econòmiques urgents es faran tots els esforços necessaris per ajudar a qui més ho necessita", ha garantit Julio Martínez.

Aiguafoc 2012

La Junta de Govern ha aprovat l'expedient de contractació de l'espectacle de l'Aiguafoc 2012, que suposa la darrera part de la tramitació de les festes de Sant Sebastià 2012. Seguint amb la política d'austeritat, els actes festius de Sant Sebastià costaran en 2012 uns 406.000 euros, un estalvi de 34% respecte dels 617.000 euros de les festes de 2011 amb l'anterior equip de Govern. Aquest estalvi podria ser major a conseqüència del procés de licitació i amb la presència d'espònsors que hi contribueixin econòmicament.

Expedients judicials

La Junta de Govern ha acordat personar-se en els tribunals en el contenciós presentat pel Reial Mallorca contra l'expedient de declaració de ruïna econòmica de l'estadi Lluïs Sitjar. Julio Martínez ha explicat que "l'Ajuntament de Palma manté reunions amb el Reial Mallorca, però paral¿lelament hi ha una tramitació d'un expedient que varen fer uns tècnics municipals i això ho saben el Reial Mallorca i els propietaris del Lluïs Sitjar. Podem parlar i negociar, però hi ha un expedient que continua la seva tramitació i ho fa als tribunals perquè es allà on ha volgut el Reial Mallorca i els propietaris de l'estadi".

L'Ajuntament de Palma també es persona en la proposta de serveis mínims que va fer davant els aturaments de l'EMT els pasatas mesos de març i abril.

Camp Redó

La Junta de Govern ha aprovat redefinir el procés de renovació del Camp Redó, que és totalment inviable, atès el cost total de les actuacions i atès que l'anterior equip de govern no va aprovar un Pla de Rehabilitació Integral al Camp Redó, que no es va acordar la declaració d'ARU, que no es va aprovar la modificació del Pla General adient per adaptar els habitatges inclosos a l'ARU als 45 metres quadrats exigits en el Decret Autonòmic.


Data darrera modificació: 28 d’abril de 2023