Publicador de continguts


L'Ajuntament de Palma generarà menys hores extra per estalviar doblers públics


11 d’octubre de 2011

. S'amortitzaran els interins que estiguin en places vacants, llevat de Policia, Bombers i Serveis Socials

Palma, 11 d'octubre de 2011.- L'Ajuntament de Palma està dialogant amb els sindicats per a l'elaboració de les mesures de racionalització de despesa en matèria de personal. Fa deu dies, l'Ajuntament els va presentar un document inicial que ha estat objecte de diàleg amb els representants sindicals. Divendres passat es va presentar un altre document, i se'ls va demanar que realitzessin les seves aportacions. Un cop analitzades totes les aportacions dels representants sindicals, se'ls va remetre ahir un tercer document de treball en què es recullen els suggeriments que s'han considerat interessants i sensats.

La posada en marxa d'aquestes mesures podria suposar per a l'Ajuntament un estalvi d'entre 3,5 i 4 milions d'euros per any, tant en diners com en hores de treball.

La tinent de batle de Funció Pública, Irene San Gil ha volgut "agrair als sindicats les aportacions que han fet, que es tindran molt en compte a l'hora d'establir les mesures d'austeritat". També ha agraït a l'oposició la seva comprensió i suport, després de la reunió que ha mantingut amb el Grup Municipal Socialista. Amb el Grup Municipal del PSM-IV-Exm se celebrarà una reunió en breu.

San Gil ha explicat que s'ha arribat a acords en molts aspectes, però queden temes pendents respecte a Policia. Atès que tot el que es fa a Policia i Bombers és molt específic, ha anunciat que s'ha convocat per a la setmana que ve una reunió sectorial en la qual es negociaran únicament aquests punts pendents.

"Estam molt satisfets pel diàleg que hem aconseguit mantenir. L'Ajuntament de Palma és una Administració prou important com per garantir que hi hagi una bona comunicació i comprensió entre Administració i sindicats. L'Ajuntament presta serveis essencials, la ciutadania ens necessita més que mai i quan hem presentat aquest pla de mesures de racionalització en material de personal hem volgut deixar ben clar que el primer són els ciutadans, els serveis socials i essencials i la seguretat ", ha assegurat Sant Gil.

L'Ajuntament vol garantir que aquests serveis es prestin i que la ciutadania no es vegi afectada per això. Es tracta de mesures provisionals que s'han d'aplicar fins al 31 de desembre de 2013, i no suspenen els acords del Conveni de Condicions de Treball dels funcionaris municipals. Simplement es suspenen durant dos exercicis pressupostaris, ja que són drets adquirits.

Principals mesures acordades

. S'ha acordat amortitzar aquells interins que estiguin en places vacants, encara que aquesta mesura no s'aplicarà en Policia, Bombers i tot el personal de Serveis Socials, atès que es consideren serveis bàsics.

. Centres de treball: únicament es mantindrà oberta durant l'horabaixa l'oficina d'atenció al ciutadà de Avingudes, ja que és la que més tràmits realitza i està ben comunicada amb transport públic.

. Es tancarà el Parc Auxiliar de Bombers de la Platja de Palma, perquè suposa un estalvi important i no es veuen afectades les mesures de seguretat.

. La partida d'hores extra de l'Ajuntament de Palma s'acosta als dos milions d'euros i "considerem que és el punt en què hem de fer tots un gran esforç", ha afegit la tinenta de batle de Funció Pública. Per això, les hores extra, en lloc de pagar, es recuperaran i es reorganitzaran els torns per evitar generar hores extres. Aquesta mesura no s'aplicarà en el cas de Policia, Bombers, personal de Batlia o que participi en els actes institucionals que es determinin, ja que es generarien hores impossibles de recuperar.

. En matèria de retribucions, es reduirà un 33% el factor variable de productivitat, que es cobra al setembre i maig, un acord que ha estat unànime.

. S'eliminarà l'hora de permís durant la setmana de Sant Sebastià.

. Es manté la formació obligatòria, però les hores de formació voluntària s'hauran de recuperar en forma d'hores de treball.

. S'ha volgut reafirmar l'interès de l'Administració en les mesures per evitar l'absentisme laboral i la manca de rendiment. "Serem molt estrictes en matèria de compliment de l'horari i es faran expedients de reducció de sou i de descompte automàtic en nòmina en el cas que no es compleixin els horaris establerts", ha assegurat Sant Gil.

. D'acord amb una petició unànime dels sindicats, es reorganitzarà el sistema de vestuari del personal. Fins ara se'ls lliurava un equipament segons el calendari, però a partir d'ara s'establirà un sistema de magatzem, pel qual els treballadors hauran d'aportar el seu vestuari en mal estat per poder-lo substituir.

Data darrera modificació: 28 d’abril de 2023