Publicador de continguts


L’Ajuntament de Palma mantindrà la gratuïtat de tots els bitllets de l’EMT a partir de l’1 de gener de 2024


28 de desembre de 2023

Insta el Govern central a revisar i incrementar la partida pressupostària, atès que el 2023 s’ha excedit en 7,6 milions d’euros l’aportació estatal

 

Palma, 28 de desembre de 2023.- L’Ajuntament de Palma ha acordat acollir-se a la pròrroga del 100% en la subvenció estatal al transport públic, per la qual cosa tots els bitllets d’autobús continuaran sent gratuïts per als usuaris des de l’1 de gener.

El tinent de batle de Mobilitat, Toni Deudero, ha apuntat que Cort considerava els dos escenaris tarifaris i ha lamentat que fins al darrer moment el Govern central no hagi anunciat la pròrroga de la gratuïtat de les tarifes per al 2024.

Tot i això, Deudero ha aclarit que aquests 20 milions de subvenció que l’Estat transferirà a l’EMT de Palma per a la gratuïtat del transport públic el 2024 “són clarament insuficients, ja que les aportacions tan sols arriben per a cobrir els sis primers mesos de l’any”.

Deudero ha assegurat que aquesta situació generarà un dèficit acumulat a les arques de l’EMT per als exercicis del 2023 i 2024 superior als 15 milions d’euros, per la qual cosa insta el Govern central a revisar i incrementar aquestes partides.

“Segons les xifres que maneja l’EMT, el setembre del present exercici es comptabilitzava un dèficit acumulat de 4,9 milions d’euros, per la qual cosa esperam que al tancament de 2023 l’import s’elevi a 7,6 milions d’euros. Això vol dir que el cost que suposa la gratuïtat és de 27,6 milions d’euros, molt per sobre dels 20 milions d’euros que aporta l’Estat”.

El màxim responsable de Mobilitat de Cort ha afegit que “si sumam aquesta xifra del 2023 al cost previst per al 2024, ens trobam que l’empresa de transports haurà d’assumir un dèficit en aquests dos anys superior als 15 milions d’euros”.

A més, l’endeutament pot ser més gran, “ja que el Govern central aporta a aquesta gratuïtat per al 2024 la mateixa quantitat monetària sense tenir en compte la inflació prevista per al pròxim any. Si ens atenim que les pensions s’incrementen el 2024 un 3,8%, segons el Govern central, aplicant aquest coeficient a la xifra aportada, això suposaria una aportació addicional per a l’empresa d’1 milió d’euros, mentre que si la inflació subjacent supera el 8%, l’increment seria de tres milions d’euros”.

“A més de la inflació, l’Estat ha anunciat que per al segon semestre augmentaran els imposts sobre electricitat i carburants, increments que també haurà d’assumir l’EMT. Per tot això, és clar que la partida econòmica que atorga l’Estat és claríssimament insuficient i implicarà un increment del deute de l’empresa municipal de transports”, ha manifestat el tinent de batle.

Davant aquesta situació, Toni Deudero ha avançat que l’única solució “és reunir-nos amb responsables del Ministeri de Transports, explicar-los la situació i que s’avenguin a augmentar la quantia de la subvenció. A més també demanam als grups de l’oposició municipal que ens donin suport davant el Govern central perquè augmentin les partides destinades a la gratuïtat del transport públic”.

Finalment, Deudero ha insistit que la gratuïtat s’aplica des del mateix 1 de gener, per la qual cosa a la normativa que especificava les noves tarifes de l’EMT per al 2024 s’hi afegirà una disposició transitòria que inclourà la pròrroga de la gratuïtat, disposició que s’aprovarà en el ple ordinari del mes de gener.

Data darrera modificació: 28 de desembre de 2023