Publicador de continguts


L’Ajuntament rehabilitarà i modernitzarà els 1.056 fanals que integren el sistema d’enllumenat de la Vileta


27 de març de 2024

La Junta de Govern aprova la redacció d’un avantprojecte per a regenerar la Platja de Palma

Palma, 27 de març de 2024.- La Junta de Govern que s’ha celebrat aquest matí ha aprovat l’adjudicació a l’empresa Edison Next els treballs de manteniment i conservació de tot el sistema d’il·luminació de la barriada de la Vileta per un import de 150.955 euros.

Aquesta actuació, que s’emmarca dins el Pla de xoc de millora i neteja dels barris “Palma a punt”, permetrà rehabilitar, arreglar i pintar les 1.056 lluminàries que hi ha a la zona i inclou la substitució a tecnologia led dels darrers 132 fanals de la zona que encara funcionaven amb bombetes analògiques. Els treballs, que permetran un estalvi energètic, es realitzaran durant un període de sis mesos.

Un altre dels punts aprovats és el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a la redacció d’un avantprojecte de regeneració a la Platja de Palma. Aquesta licitació, que té una durada de sis mesos, compta amb un pressupost de 60.000 euros que seran finançats pels fons Next Generation.

La iniciativa està integrada en un pla global de renaturalització de la Platja de Palma. A la fase 0 inclou els projectes que ja s’estan realitzant de renovació de la peixera, instal·lació per a la recollida d’aigües pluvials, i la millora de l’enllumenat públic, totes dues a la primera línia.

L’acord aprovat avui és l’inici de la fase 1 del procés de modernització i adaptació de la zona a la circularitat turística i al canvi climàtic. L’objectiu és disposar d’un projecte de propostes concretes per a intervenir en la reurbanització dels carrers i parcs urbans basant-se, entre altres, en sistemes de drenatge urbà sostenible, mesures de foment d’estalvi d’energia, millora de la mobilitat i gestió eficient dels residus.

A la reunió, així mateix, s’ha aprovat modificar el contracte adjudicat el mes de setembre passat per a construir un carril bici entre el camí de Passatemps i la carretera de Valldemossa i la seva il·luminació integral. Aquest projecte, que va ser adjudicat a l’empresa Melchor Mascaró per un import de 463.159 euros, té un termini d’execució de 3 mesos i mig. No obstant això, des del Departament d’Arqueologia municipal, es va apuntar la necessitat d’adaptar el projecte per a protegir la síquia d’en Baster, declarada BIC, i que es troba al costat del traçat del futur carril bici. Amb la modificació del contracte, que no suposa un increment del pressupost, es netejarà manualment l’interior de la síquia, es reposaran els blocs de marès dels laterals i es reconstruirà l’estructura.

Finalment, la Junta de Govern també ha ratificat una convocatòria de subvencions perquè els titulars de llicències de taxi puguin adaptar els seus vehicles al transport de persones amb discapacitat. Aquesta mesura té un pressupost de 40.000 euros i obliga els beneficiaris a oferir el servei, almenys, durant quatre anys.

Data darrera modificació: 27 de març de 2024