Publicador de continguts


Urbanisme ha tramitat un 36% més de llicències d'activitat en setembre de 2011 que en setembre de 2010


4 d’octubre de 2011

La gerència d'Urbanisme aprova avui un total 26 llicències

Palma, 4 d'octubre de 2011.-El balanç de la Gerència d'Urbanisme del mes de setembre indica que s'han tramitat un 36% més d'expedients d'activitats respecte al mateix mes de l'any 2010. A falta d'incorporar documentació presentada a les diferents Oficines d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, el mes de setembre de 2011 s'han tramitat un total de 147 expedients urbanístics, davant dels 108 de setembre de 2010.

Aquesta xifra és especialmente positiva, perquè les llicències d'activitat indiquen el nombre de nous establiments i empreses que s'instal.len a Palma.

El tinent de batle d'Urbanisme, Jesús Valls, ha valorat molt positivament aquest augment, que reflexa un "increment de l'activitat econòmica". El fet que l'objectiu de la Gerència d'Urbanisme sigui garantir la seguretat jurídica "contribueix i contribuirà més en el futur a la reactivació de l'economia de la ciutat i a la creació de llocs de feina".

En concret, els expedients d'activitats innòcues han passat de 53 en setembre de l'any passat a 75 en setembre de 2011; els expedients d'activitats d'activitats menors eren 36 en setembre de 2010 i 56 en en setembre de 2011; els expedients d'activitats no permanents han passat d'1 en setembre de 2010 a 4 en el mateix mes de 2011.

El nombre d'expedients d'activitats majors s'ha mantingut en 11, tant en setembre de 2010 com en setembre de 2011.

Consell de Gerència d'Urbanisme

El Consell de Gerència d'Urbanisme ha aprovat en la seva reunió d'avui un total de 26 llicències. Es tracta de llicències urbanístiques, tant d'obra nova com reforma, així també com llicències d'ocupacions de via pública i activitats. Pel que fa a les llicències d'activitat n'hi ha hagut tant de noves instal.lacions com de funcionament.

A més, l'Institut Municipal d'Obres Viàries (IMOV) ha atorgat a EMAYA un total de 13 llicències d'ocupació del subsòl i les corresponents llicències d'obres a la via pública per a instal.lacions i canalitzacions a diferents carrers de Palma.

També s'han concedit a GESA GAS la llicència d'ocupació del subsòl i la llicència d'obres a la via pública per diferents projectes de canalitzacions de gas a 13 carrers de Palma.

A més, el Consell de Gerència d'Urbanisme ha aprovat la llicència d'ocupació del subsòl i llicència d'obres a la via pública a dues actuacions de canalització que Telefónica durà a terme a dos carrers de Palma i una altra llicència a ENDESA per a un projecte de nou subministre de baixa tensió.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023