Publicador de continguts


Aprovats els plecs per a l’adjudicació dels serveis de bar i botiga del castell de Bellver


8 de maig de 2024

Les condicions estableixen, entre altres requisits, l’obligació de limitar l’ocupació d’espais a les zones situades fora del mirador i del pas dels visitants

Palma, 8 de maig de 2024.- La Junta de Govern ha acordat dur endavant l’inici de l’expedient que conté els plecs per a la contractació del servei de bar i botiga del castell de Bellver, que estarà ubicat al Centre de Recepció de Visitants (CRV), situat a l’esplanada de l’aparcament.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Palma recuperarà, una vegada resolt el procés, dos serveis destinats tant a les persones que acudeixen a visitar el castell i el CRV com aquelles que es passegen pels boscs i les zones verdes circumdants.

Els plecs especifiquen clarament que les instal·lacions no poden ocupar, en cap cas, els espais destinats al mirador públic i les zones de pas dels usuaris, i fan obligatoris tot un seguit de requisits, com ara la prohibició de l’ús de cartelleria o equipaments que no s’ajustin plenament a les característiques dels elements patrimonials i culturals de la històrica fortificació, o l’aplicació de preus assequibles.

En el cas de la cafeteria, constarà d’un espai màxim de 62 metres quadrats, que acollirà una oferta límit de 12 taules, 48 cadires i cinc tabulets. L’horari mínim d’obertura, entre els mesos d’abril i setembre, anirà de les 10 a les 19 hores, de dimarts a dissabte, i de les 10 a les 15 hores, els diumenges. Durant els mesos d’hivern (d’octubre a març), s’aplicarà el mateix horari, si bé el tancament es podrà avançar a les 18 hores.

Pel que fa als dilluns, l’obertura del servei serà opcional per part de l’adjudicatari, si bé aquest haurà d’atendre l’obligació d’obrir l’espai, els mesos d’estiu, en un horari més ampli quan les instal·lacions del castell acullin concerts o altres activitats culturals organitzades o coordinades des de l’Ajuntament de Palma que hagin estat comunicades en el termini procedent.

Igualment, el concessionari tindrà la possibilitat de regir-se per un horari màxim d’obertura que coincidirà amb el que es troba vigent per al bosc de Bellver, que va de les 7.30 del matí a les 20.30 hores.

Pel que fa a la botiga, els objectes susceptibles de ser posats a la venda seran, entre d’altres, publicacions editades per l’Àrea de Cultura de Cort, guies, llibres infantils, i articles de regal i d’escriptori. Els plecs inclouen la necessitat que tota aquesta oferta tengui relació amb els elements identificatius del Museu de Bellver, on està ubicat el Museu d’Història de la Ciutat.

Igualment, el document recull diferents requisits que afecten la contractació del personal adscrit a tots dos serveis, com ara l’acreditació de coneixements de català, castellà i anglès, que han de ser, també, les llengües utilitzades en els elements de retolació, interpretació i informació.

Al mateix temps, els treballadors destinats a la preparació de menjars hauran de presentar la corresponent certificació d’obtenció del carnet de manipulació d’aliments. A més, els responsables de la cafeteria hauran d’utilitzar, en tot moment, articles de primera qualitat i, preferentment, elaborats a les Illes Balears.

El futur adjudicatari disposarà del termini de temps d’un mes per a procedir a la posada en marxa dels serveis contractats, a partir de la signatura de la concessió.

Data darrera modificació: 9 de maig de 2024