Publicador de continguts


Convocatòria Pública de Subvencions per a comerços, consistent en el bescanvi de bons socials 2021


31 de juliol de 2021

Les bases de la convocatòria pública de subvencions de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial per a comerços, consistents en el bescanvi de bons socials 2021 han estat publicades al BOIB núm 102 de 31 de juliol de 2021.


Data darrera modificació: 14 de desembre de 2022