Publicador de continguts


Convocatòria per a la contractació del disseny, la maquetació, la impressió, el tiratge, l'enquadernació i el lliurament dels dels programes de má, cartells, flyers, fulletons i desplegables de les festes institucionals de l'ajuntament de palma 2019 i alt


7 de novembre de 2018

S'ha anul.lat l'anunci de la licitació

Per a més informació premeu al següent enllaç

Data darrera modificació: 2 de maig de 2023