Publicador de continguts


El projecte de remodelació de la plaça del Mercat manté el bar Alaska


23 de gener de 2024

Palma, 23 de gener de 2024.- La Comissió de Centre Històric de l’Ajuntament de Palma celebrada aquest dimarts ha rebut el preprojecte de remodelació integral de la plaça del Mercat, l’objectiu del qual, segons ha explicat el tinent de batle d’Urbanisme i Habitatge, Óscar Fidalgo, durant la roda de premsa celebrada després de la reunió de Gerència d’Urbanisme i la de la Comissió de Centre Històric, “és que tota la zona de la plaça es converteixi en un espai unitari i emblemàtic de la ciutat”.
Fidalgo ha apuntat que “atenent aquest objectiu, s’abordarà, entre d’altres, la revaloració del monument d’Antoni Maura, el manteniment bàsic de l’arbrat existent reconeixent el valor patrimonial del ficus existent, que està en vies de catalogació, donar prioritat als vianants, millorar l’accessibilitat i es mantindrà el bar Alaska en les mateixes condicions en què es troba actualment”.
El responsable d’Urbanisme ha recordat que la memòria de l’estudi ha estat redactada pel Cap d’Estudis i Projectes d’Arquitectura municipal, Antoni Sbert
El tinent de batle ha afegit que “a més, es prestarà una atenció especial a la possibilitat d’un desplaçament parcial del monument d’Antoni Maura a un espai central prioritari de la plaça i de millor visualització, així com la possibilitat de proporcionar al ficus existent un escocell de dimensions proporcionades a la mida de l’arbre”.
Pel que fa als materials, Fidalgo ha afegit que “s’utilitzarà la pedra natural autòctona com a material fonamental de pavimentació, paviment de pedra i juntes de formigó per a millorar-ne les qualitats antilliscants”.
Finalment, la memòria del projecte fa referència al mobiliari urbà. En aquest sentit, es proposa aprofitar la necessitat de mantenir els escocells dels arbres perllongant l’espai al voltant dels arbres perquè els ciutadans puguin seure.
Després d’aquest preprojecte, el següent pas serà consultar tant els veïns com els comerciants de la zona. Posteriorment, es procedirà a la redacció del projecte bàsic i la licitació.
L’àrea afectada per la remodelació seria de 3.984 metres quadrats, més 400 metres quadrats de l’entorn immediat.

Data darrera modificació: 24 de gener de 2024