Publicador de continguts


L’Àrea de Cultura disposarà l’any 2024 del major pressupost de la seva història i destinarà 1,4 milions d’euros per a inversions


10 de novembre de 2023

El tinent de batle Javier Bonet ha presentat aquest divendres les partides del departament, que marquen una decidida aposta per la recuperació dels equipaments, la qualitat de les programacions i els grans projectes de futur

Palma, 10 de novembre de 2023.- El tinent de batle de Cultura, Javier Bonet, ha presentat aquest divendres els pressuposts de l’Àrea corresponents a l’any 2024, al llarg d’una roda de premsa que ha tingut lloc al Casal Solleric i en la qual també han estat presents el coordinador general de Cultura i Arts Visuals, Fernando Gómez de la Cuesta, i el director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet.

El regidor ha començat la seva intervenció assenyalant que el fet d’haver situat la compareixença informativa al Casal Solleric “no és, en absolut, casual”, sinó que, segons ha indicat, amb l’elecció d’aquest escenari s’ha pretès “simbolitzar l’ambiciosa aposta per la reforma i la modernització dels equipaments culturals de Palma que marquen, en gran manera, la filosofia i les línies mestres del pressupost assignat a l’Àrea”.

En el cas del Solleric, Bonet ha lamentat que “es tracta d’un equipament condemnat durant molt de temps a l’ostracisme, l’abandonament i l’oblit, per la incapacitat dels responsables polítics que ens han precedit aquestes dues darreres legislatures de destinar un sol euro a l’adequació d’aquestes instal·lacions”.

Això no obstant, el primer tinent de batle ha assegurat que aquesta situació “canviarà radicalment amb aquests nous pressuposts, que preveuen retornar el Solleric als ciutadans de Palma, transformant-lo en un recinte cultural i artístic plenament adaptat als requisits i les condicions que necessita”.

Concretament, al llarg de l’any 2024, tal com es preveu als comptes municipals, s’abordarà una primera inversió de 190.000 euros destinada al pla de reforma i rehabilitació integral d’aquest espai, que, per la seva magnitud, Bonet ha qualificat “d’històrica, ja que mai s’havia apostat tan clarament per dotar el Solleric del protagonisme que mereix dins la configuració de l’oferta cultural i artística de Palma”.

El regidor ha explicat que els treballs d’adequació de les instal·lacions del Solleric ja han començat. Ara mateix les obres se centren en el tractament dels elements de fusteria, la recuperació de la planta entresol i el manteniment dels sostres de la planta noble.

Al mateix temps, el màxim responsable polític de l’Àrea de Cultura ha destacat l’aposta per millorar l’atenció que s’ofereix als usuaris i visitants del Solleric a través de l’ampliació dels horaris d’activitat, estenent-los ininterrompudament des del matí fins al capvespre i sense tancar a migdia.

Continuant amb el Solleric, cal destacar que el pressupost destinat a formació, cursos i conferències es duplica fins a arribar als 30.000 euros, i hi haurà també una major dotació econòmica per a la contractació artística, que passa a ser de 60.000 euros, gairebé un 50 per cent més que en l’anterior etapa.

Pel que fa a la programació, la millora al Solleric serà també, en paraules de Javier Bonet, “palpable”, amb un increment pressupostari de 225.000 euros, que implica un augment global de més del doble de la quantitat invertida aquests darrers anys, i amb la previsió d’arribar a les 16 mostres anuals, repartides entre els quatre espais d’exposició.

De fet, al llarg dels darrers quatre mesos, s’han inaugurat 11 mostres artístiques al Solleric, a les quals cal afegir les més de 20 activitats que s’hi han duit a terme i que han englobat des de performances fins a tallers, xerrades i visites dialogades.

Tot aquest creixement de l’oferta, juntament amb la ja esmentada ampliació dels horaris d’obertura, ha permès incentivar el nombre de visitants, que han passat dels 7.000 de setembre de 2022 als 14.000 del mateix mes de 2023, i dels 3.000 de l’octubre de l’any anterior als 9.000 del mes passat.

Pel que fa a grans xifres, el pressupost general de l’Àrea de Cultura augmenta dels 5.800.000 euros de l’exercici precedent als 6.400.000 prevists l’any 2024, i tot això deixant al marge el capítol de les inversions. Aquest muntant suposa la major dotació econòmica destinada a polítiques culturals en tota la història de l’Ajuntament de Palma.

Tots aquests recursos serviran per a materialitzar els objectius que el departament encapçalat per Javier Bonet s’ha proposat amb vista al nou període anual, i que, segons el regidor, tenen a veure amb “cercar l’excel·lència en les programacions culturals, augmentant tant la qualitat com l’oferta; la millora de la gestió de les polítiques relacionades amb la cultura; el disseny d’un pla de millora i modernització d’equipaments; la potenciació de grans infraestructures culturals que augmentin la competitivitat de Palma a l’hora d’acollir projectes rellevants d’àmbit internacional; o la restauració i conservació del patrimoni arquitectònic i historicoartístic municipal”.

Bonet ha precisat que aquestes expectatives “s’han de dur endavant tenint sempre present la necessitat d’implicar tots els sectors que formen part del teixit cultural a la nostra ciutat”.

Igualment, el tinent de batle ha indicat que “un element clau de les noves partides són les inversions”, entre les quals ha destacat les següents:

- Primera aportació del projecte del futur centre cultural previst a l’antic edifici de GESA: 500.000 euros.

- Can Ribes, que passarà a convertir-se en un centre de creació i innovació integrat en el futur Districte Digital de Palma: 300.000 euros. Amb aquesta partida es finalitzaran les actuacions que romanen encara pendents d’execució.

- Reforma del Teatre Municipal Catalina Valls, tancat i sense activitat des de fa 14 mesos: 400.000 euros.

- Estudis previs vinculats a la plaça Major i relacionats amb el futur Centre d’Interpretació de la Ciutat: 200.000 euros.

En conjunt, el capítol d’inversions estarà dotat amb una partida d’1.400.000 euros.

Per altra banda, al marge de les intervencions previstes al Casal Solleric, l’Ajuntament afrontarà també altres ambicioses obres de renovació i actualització a diferents infraestructures culturals.

Aquest serà el cas de Can Balaguer, que, segons Bonet, “ha de recuperar la seva condició d’element estratègic de l’activitat cultural al centre de Palma”. La dotació econòmica destinada a tal finalitat augmenta més del doble, passant de 82.000 a 180.000 euros.

Les pujades més importants a Can Balaguer se centren en els programes de cursos, itineraris i conferències, amb un increment de 20.000 euros (més del 600 per cent); la contractació artística, amb 10.000 euros més, i els treballs vinculats a la programació, amb 50.000 euros més, és a dir, per damunt del doble de l’assignació actual.

Igualment, s’incidirà en el començament dels treballs de conservació i recuperació del Fons Balaguer i de tots aquells béns que hi puguin quedar adscrits.

La finalitat de totes aquestes previsions pressupostàries és, en paraules del regidor, “configurar un equipament centrat en la creació i la investigació contemporània, amb una oferta nuclear que seran les arts decoratives i l’època moderna, i integrant totes les propostes actuals que puguin aportar noves visions”.

Una altra prioritat del pressupost de Cultura per a 2024 és incentivar el fons d’adquisició d’obres d’art i el suport als artistes i les seves creacions, capítol dotat amb 80.000 euros, i que, segons ha advertit Bonet, “es mantindrà de manera sostinguda en el futur, de manera que no s’habilitarà exclusivament en situacions sobrevingudes de crisi o emergència”.

Paral·lelament, s’assignen 140.000 euros a la partida destinada a publicacions municipals, amb l’objectiu de fomentar l’estudi, l’anàlisi i la investigació i, al mateix temps, fixar les trajectòries artístiques dels creadors relacionats amb els projectes que es desenvolupin. Aquesta partida acull un increment del 100 per cent, atès que a l’exercici anterior no disposava, pràcticament, de dotació.

Aquesta línia d’actuació representarà també, tal com ha indicat Bonet, “una important ajuda per al teixit professional lligat al disseny, l’edició i la i impressió”.

Pel que fa al Castell de Bellver, es mantenen els 137.000 euros del pressupost específic destinat a aquest recinte històric de Palma, però s’hi aporten també recursos d’altres partides per tal de dur endavant els treballs de remusealització.

Un dels punts essencials que cal destacar en referència al Castell de Bellver és que es convertirà en la seu d’esdeveniments musicals tan importants com el Palma Jazz i el Cicle de Teatre Clàssic.

Un altre capítol fonamental de la política cultural de l’Ajuntament de Palma seran els teatres municipals, amb la finalitat, segons Bonet, “d’avançar en l’excel·lència de la programació i estimular la presència del públic als teatres, és a dir, de tots els públics sense exclusió, a partir d’una programació diversa, plural i empàtica amb l’espectador”.

Dins aquest apartat, el regidor ha destacat el foment de la col·laboració amb altres institucions i amb els teatres públics de les Illes Balears per tal, en paraules de Bonet, “de caminar junts en aquest camí de millora de l’oferta escènica”.

Així, per exemple, la creació de la companyia de dansa i teatre “Ciutat de Palma” permetrà representar espectacles susceptibles de participar en gires al voltant dels pobles i localitats de l’arxipèlag.

En qualsevol cas, en referència als teatres municipals, convé ressaltar que l’increment pressupostari més destacat és la partida de programació, que passa de 200.000 a 250.000 euros, sumant un increment del 25 per cent.

Paral·lelament, l’Àrea de Cultura manté les dotacions assignades als programes propis, segons la previsió següent:

- Aula Escènica, 48.000 euros

- Palma amb la Dansa, 70.000 euros

- Palma Jazz, 90.000 euros

- Cinema d’Estiu, 70.000 euros

- Palma Clàssica, 47.000 euros

- Concurs PopRock, 38.000 euros

- Cançons de la Mediterrània, 50.000 euros

- Banda Municipal de Música, 157.000 euros

Igualment, es mantenen les aportacions destinades a Fundació Pilar i Joan Miró (1.400.000 euros), Es Baluard (625.000 euros), Castell de Sant Carles (20.000 euros) i Teatre del Mar (45.000 euros).

Pel que fa a les subvencions lligades a l’Àrea de Cultura, el criteri, seguint l’exposició de Bonet, “ha estat el de reduir l’ample nombre de subvencions nominatives existent fins ara per tal d’impulsar convocatòries generals obertes i en règim de concurrència”.

Des del seu punt de vista, amb aquesta fórmula “serà més factible satisfer la col·laboració dels diferents agents culturals i afavorir l’accés a aquestes ajudes”.

Això no obstant, es conserven algunes de les subvencions nominatives concedides el 2023: en concret, les corresponents al Festival Atlàntida Film, la festa anual del Bar Flexas, Art Palma, el Festival Paco de Lucía i l’entitat cultural Casa Planas.

Dins la dotació pressupostària, es preveu un increment per a subvencions orientades a projectes culturals, que se situa prop dels 100.000 euros, passant dels 276.000 euros de 2023 als 370.000 euros de 2024.

Quant al Servei de Biblioteques, la seva internalització ha permès estalviar 180.000 euros, quantitat que ha fet possible incrementar la partida d’adquisició de nous llibres i publicacions, passant de 25.000 a 75.000 euros i centrant bona part de la quantia en obres en llengua catalana.

A més, la incorporació de set auxiliars de biblioteca ha facilitat, segons Bonet, que aquestes dependències culturals “gaudeixin d’una major estabilitat laboral, redundant tot plegat en la qualitat de les prestacions que reben els usuaris”.

Data darrera modificació: 23 de novembre de 2023