Publicador de continguts


L'Ajuntament comprarà tres locals per a casals de barri a Son Oliva, Arxiduc i les Avingudes


21 de setembre de 2022

Palma, 21 de setembre de 2022.- La Junta de Govern ha donat avui llum verda a l'adquisició de tres béns immobles per tal de destinar-los a casals de barri. Aquests nous equipaments estaran ubicats als barris de Son Oliva, Arxiduc i les Avingudes (la seva ubicació no es concreta i podria estar situat des del Camp d'en Serralta fins al barri de Foners). Des de l'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior s'han delimitat aquestes zones en funció de variables com la demanda social, la densitat de població, la necessitat de serveis, la distància amb altres casals, el trànsit de població i l'existència d'altres equipaments propers.

"El que feim és reforçar el projecte de política comunitària d'equipaments de proximitat d'aquest govern", ha dit la regidora, qui ha remarcat que "tot i disposar a la ciutat d'una xarxa de casals de barri, no hi ha equipaments a totes les barriades de Palma. Per tant, volem remarcar la importància d'aquests equipaments, ja que permeten fomentar la vida cívica, cultural i social de la ciutadania en general, alhora que esdevenen punts de trobada a les entitats veïnals o d'altre caire". Costa ha afegit que "ha estat una demanda molt reivindicada especialment pel teixit associatiu i veïnal, pel fet que eren unes zones amb manca d'equipaments".

Tenint en compte la situació de manca de subministraments i l'encariment dels preus dels materials i dels combustibles, ara com ara no es compta amb els recursos per a la construcció d'aquests equipaments de nova creació a curt i mitjà termini. Per tant, el consistori considera adequada la fórmula d'adquisició de locals i la seva habilitació com a casals de barri.

L'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior ha elaborat uns plecs de condicions perquè els propietaris amb locals que compleixin els requisits esmentats a les bases, es trobin a les zones delimitades i desitgin acollir-se a aquesta oferta de compra, facin arribar la seva proposta al consistori a través dels diferents canals establerts. El termini serà de vint dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els plecs de clàusules administratives que han de regir aquesta compra es poden consultar en el perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma (https://www.palma.cat).

El pressupost màxim de licitació és d'1,5 milions d'euros per als tres locals, inclosos els tributs que se'n derivin.

L'Ajuntament disposa d'una xarxa de casals de barri distribuïts per tot el terme municipal on es fan activitats socioculturals adreçades a tota la població, així com les cessions d'espais a entitats ciutadanes i altres departaments municipals. A hores d'ara, es disposa de 33 equipaments (32 casals de barri i un espai d'entitats), per la qual cosa no tots els barris compten amb aquests equipaments, que permeten en el seu si la vida cívica, social, cultural, formativa, informativa, comunicativa i d'aprenentatge del lleure per a la ciutadania en general i per a les entitats ciutadanes en particular.

La creació d'aquests tipus d'equipaments socioculturals a altres zones de la ciutat ha estat una demanda reivindicada especialment pel teixit associatiu, atès que es tracta de zones o bé amb alta densitat de població i, per tant, amb una elevada demanda d'equipaments socioculturals i que no disposen d'espais suficients, o bé de barris que no compten amb altres serveis i equipaments comunitaris.

Lloguer de local per a casal de barri-biblioteca a Son Sardina

Avui s'ha iniciat la licitació per a la contractació de l'arrendament d'un bé immoble a la zona de Son Sardina de Palma amb destinació de casal de barri municipal per al desenvolupament de serveis i activitats socioculturals.

La contractació de l'arrendament es farà per procediment obert per al desenvolupament de serveis i activitats socioculturals a l'esmentada zona. L'objectiu és donar continuïtat a les activitats que es duen a terme a aquesta barriada, formalitzant un contracte que ara mateix havia finalitzat.

El termini de presentació de propostes serà de quinze dies hàbils i la despesa serà de 54.000 euros amb el 21 % d'IVA inclòs per als pròxims cinc anys.

Data darrera modificació: 30 de maig de 2023