Publicador de continguts


L'Ajuntament convoca el concurs per a escollir el cartell de la Cavalcada dels Reis Mags 2020


5 de setembre de 2019

Palma, 5 de setembre.- L'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior ha convocat el Concurs de Cartells Antoni Socias Cladera per a escollir la imatge que representarà la Cavalcada dels Reis Mags a Palma el 2020. Una convocatòria que ret homenatge a qui va ser director artístic de la Cavalcada a Ciutat entre els anys 2010 i 2018, un temps en què va contribuir a la millora de la seva qualitat artística i participativa.

L'objectiu del certamen és guardonar el millor cartell publicitari destinat a promoure la Cavalcada dels Reis Mags a Palma 2020. L'autor de la imatge elegida serà premiat amb el guardó Antoni Socias, així com una dotació econòmica de 600 euros. El cartell serà, a més, la portada del programa d'activitats de les festes de Nadal de 2019 a Palma.

Les obres o cartells presentats han de ser originals i inèdits i en cas de reproduir imatges de persones, béns o logotips han de comptar amb els permisos escaients per a la seva difusió. Tots els drets de reproducció romandran sempre a favor de l'Ajuntament, que podrà fer les modificacions que consideri adients per tal d'adaptar la imatge al format que necessiti.

La tècnica de les obres a presentar és lliure però ha d'estar adaptada a mitjans d'impressió (per això no s'admeten tintes metal.litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus o volums aferrats o enganxats). A qualque lloc ha de figurar el text "CAVALCADA DELS REIS MAGS A PALMA 2020" Els cartells s'han de presentar sense signar i impresos en format DIN A3 (29,7 × 42 cm) vertical. En cas que l'Ajuntament ho requereixi s'hauran d'entregar també en format JPG o PDF.

Cada participant pot presentar un màxim de dues obres. Els cartells s'han de consignar a l'Ajuntament, a l'Àrea de Participació Ciutadana (plaça de Santa Eulàlia, 9, 4t pis) de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h. El darrer dia per a fer ho serà el 7 d'octubre. També es poden enviar per correu postal (sempre dins el mateix termini).

El Jurat del Concurs podrà ser el Consell per a la Participació Infantil Ciutat Amiga de la Infància i Adolescència. Deu dies després de la finalització del termini de presentació de les obres concursants es decidirà quin és el cartell guanyador. En cas que el Jurat no pugui ser el Consell per a la Participació Infantil Ciutat Amiga de la Infància i Adolescència, aquest serà designat pel batle de Palma o la persona en qui delegui i estarà compost per un mínim de quatre membres. L'elecció de l'obra guanyadora s'ha de realitzar sempre per consens.

El Jurat pot declarar desert el concurs, si així ho considera oportú. Al mateix temps, pot deixar fora de concurs aquelles obres que no compleixin els requisits indicats a les seves bases. Les decisions del Jurat són, en qualsevol cas, inapel.lables.

L'Ajuntament de Palma es reserva el dret de realitzar una exposició pública de totes o algunes de les obres presentades, o bé de publicar-les a la plana web municipal. Una vegada transcorreguts tres mesos des de la resolució del Jurat, les obres que no hagin estat guardonades podran ser retornades als seus autors.

Data darrera modificació: 14 de desembre de 2022