Publicador de continguts


L’Ajuntament de Palma destina més de 600.000 euros a la Revetla i els concerts de les Festes de Sant Sebastià 2024


15 de novembre de 2023

Palma, 15 de novembre de 2023.- La tinenta de batle i portaveu de l’equip de Govern de Cort, Belén Soto, ha donat a conèixer els acords corresponents a la Junta de Govern celebrada aquest dimecres dia 15.

Festes de Sant Sebastià 2024

La Junta de Govern ha donat el vistiplau a l’expedient que fa referència als espectacles de la programació de la Revetla i altres concerts de les Festes de Sant Sebastià 2024, per un import que supera lleugerament els 635.000 euros, IVA inclòs.

El plec de condicions per a la contractació dels espectacles es divideix en diversos lots.

El primer fa referència a la contractació artística d’un màxim de 4 actuacions musicals d’estil rock, el dia 19 de gener, entre les 20.00 hores i les 3 de matinada, a la plaça del Rei Joan Carles I, tot això amb un import de 96.800 euros.

El segon dels lots inclou la contractació artística d’un màxim de 4 actuacions musicals de música urbana, fusió flamenca o similars, en idèntic horari i dia, a la plaça de la Reina, amb un import de 84.700 euros.

El tercer lot engloba la contractació artística d’un màxim de 4 actuacions musicals d’estil pop-rock clàssic, el mateix dia i horari, a la plaça de Cort, amb un import de 60.500 euros.

El quart lot acull la contractació artística d’un màxim de 4 actuacions diversificades a la següent oferta: una actuació musical per a nins i famílies que inclogui un cançoner tradicional, una segona d’estil folk o folk-fusió, i dues actuacions de ball de bot. Aquests espectacles tindran lloc a la Plaça Major, començant el 19 de gener a les 18 hores i acabant a les 3 de la matinada, tot això amb un import de 36.300 euros.

El cinquè lot fa referència a la contractació artística d’un màxim de 4 actuacions musicals d’estil fusió de ritmes i músiques del món, a l’horari dels tres primers lots, a la plaça de l’Olivar, amb un import de 36.300 euros.

El sisè lot està lligat a la contractació artística d’un concert de tardeo amb DJ, el dia 20 de gener, a partir de les 18 hores i fins a la mitjanit, a la plaça de Cort, amb un import de 15.125 euros.

El setè lot és el referent a la contractació artística d’una actuació musical d’estil revetla, el 20 de gener, en idèntic horari, a la plaça Major, i amb el mateix import de 15.125 euros.

Finalment, el vuitè lot engloba la contractació artística d’un màxim de dues actuacions musicals d’estil pop-rock per a fer un concert de gran format, el dia 21 de gener, entre les 21.00 hores i la mitjanit, en un espai municipal que s’haurà de determinar, i amb un import de 290.400 euros.

Gestió de la comunicació i enviaments postals

A més, la Junta de Govern municipal ha donat el vistiplau a l’adjudicació a RD Post Comunicació Certificada SL, amb domicili a Barcelona, del lot corresponent a la gestió de les comunicacions postals generades per l’Ajuntament de Palma, que inclou les tasques d’impressió, plegat, segellat i ensobrat de notificacions.

El contracte ha estat formalitzat mitjançant procediment obert i es posarà en funcionament el pròxim 1 de desembre, llevat que la ratificació del document es faci més endavant.

La durada de l’adjudicació serà de 3 anys, prorrogable per 24 mesos més, amb una despesa estimada de 9,5 milions d’euros, IVA inclòs.

L’adjudicació efectuada a favor de RD Post correspon només a un dels dos lots trets a concurs, ja que el segon ha estat declarat desert.

Aquest segon lot feia referència a les mateixes tasques d’impressió, plegat, segellat i ensobrat de notificacions de l’Ajuntament, però dirigides a destinataris situats fora del municipi de Palma.

Control i gestió de les instal·lacions de control del trànsit

Així mateix, la portaveu municipal ha informat del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma en relació amb les instal·lacions de regulació i control del trànsit al municipi pel que fa a les vies que són competència del Consell insular.

Mitjançant aquest Conveni l’Ajuntament assumirà formalment el manteniment i conservació de les instal·lacions de regulació i control del trànsit a les vies competència del Consell de Mallorca, a excepció dels panells informatius per a conductors, càmeres de televisió, detectors i les gestions que actualment es realitzen des del centre de control del Consell insular.

Integració tarifària EMT i Consoci de Transports

La Junta de Govern també ha donat el vistiplau a la signatura del nou text del Conveni de col·laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca, l’Ajuntament de Palma i l’empresa municipal EMT, en relació amb la integració tarifària dels serveis de transport regular de viatgers.

Cal recordar que el març del 2019 es va rubricar un primer acord de col·laboració entre el Consorci i l’EMT amb l’objectiu de fer possible la integració tarifària entre tots els serveis de transport públic regular de Mallorca.

L’acord tenia una durada de 4 anys, renovable tàcitament per anualitats, fins a un període màxim de 8 anys.

Tot i això, a partir dels canvis suscitats aquest any per la introducció de la mesura de gratuïtat dels viatges, tant als busos de l’EMT de Palma com a la xarxa TIB de Mallorca, es va considerar necessari definir un nou articulat al Conveni que recollís aquesta situació.

De fet, ja el 25 d’octubre passat, es va aprovar el text del nou Conveni, però, posteriorment, i abans que tingués lloc la signatura del document, el Consorci i l’EMT varen coincidir en la conveniència de limitar-ne la vigència al 2023.

Aquesta circumstància ha obligat ara a tornar a sotmetre l’esborrany a l’aprovació de la Junta de Govern.

Altres acords

La Junta de Govern també ha aprovat altres acords, entre els quals cal ressenyar les subvencions a entitats que realitzen activitats educatives a instàncies de l’Ajuntament de Palma, la pròrroga del Conveni de col·laboració entre Cort i la Conselleria d’Educació per al desenvolupament del Programa d’intervenció socioeducativa (PISE) i la millora de l’accessibilitat i modificació del carril bici existent al tram entre el camí dels Reis i Son Moix.

Data darrera modificació: 16 de novembre de 2023