Publicador de continguts


L'Ajuntament llança una nova convocatòria de subvencions de béns inventariables per a associacions de veïns i les seves federacions


6 de juliol de 2022

Palma, 6 de juliol de 2022,- L'Ajuntament llança una nova convocatòria de subvencions inventariables per associacions de veïns i les seves federacions per a l'any 2022, una iniciativa engegada per la regidoria de Participació Ciutadana i que s'emmarca en el Pla Estratègic de subvencions de l'àrea vigent per als anys 2022-2024.

L'objectiu és contribuir a generar una cultura per a la participació ciutadana que ampliï la visió i la intervenció de la ciutadania, potenciant el teixit d'entitats ciutadanes i el voluntariat. Es destinaran fins a 50,0000 euros.

Es podrà sol.licitar una subvenció equivalent al 100% del cost de l'activitat subvencionada. La quantia màxima que es pot sol.licitar és de 3.000 euros. Només es podrà sol.licitar subvenció per adquirir béns considerats inventariables, és a dir, amb una vida útil superior a un any. Aquests béns s'hauran de destinar durant almanco dos anys a les funcions per a les quals es rep la subvenció, al servei de les activitats i els projectes de participació ciutadana, socioeducatius i socioculturals que dugui a terme l'entitat beneficiària. Els béns, a més, s'han d'adquirir entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

Per poder ser beneficiàries d'aquestes subvencions les associacions de veïns i les seves federacions, com a entitats sense ànim de lucre, han de cumplir tot un seguit de requisits que es podran consultar a les bases. Les sol.licituds s'han de registrar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palma o al Registre Electrònic General. El termini per presentar-les serà d'un mes comptat des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les illes Balears (BOIB).

Data darrera modificació: 21 de desembre de 2022