Publicador de continguts


Modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024


15 de març de 2023

La Junta de Govern, en sessió de 15 de març de 2023, ha aprovat la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Participació Ciutadana 2022-2024, incorporant una nova línia de subvencions per a les associacions veïnals i les seves federacions.

Es publica l'acord i el Pla Estratègic modificat, per a informació pública.


Data darrera modificació: 16 de juny de 2023