Publicador de continguts


Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Participació Ciutadana


8 d’abril de 2021

La modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Participació Ciutadana 2019-2021, es va aprovar el dia 7 d'abril de 2021 per acord de Junta de Govern.

Es publica l'acord i el Pla Estratègic modificat, per a informació pública.

Data darrera modificació: 15 de juny de 2023