Publicador de continguts


Modificació Pla Estratègic de Subvencions de Participació Ciutadana


8 d’abril de 2021

La modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Participació Ciutadana 2019-2021, es va aprovar el dia 12 de maig de 2021 per acord de Junta de Govern.

Es publica l'acord i el Pla Estratègic modificat, per a informació pública.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023