Publicador de continguts


Nous carnets anuals d'artistes al carrer 2021 (concesions, denegacions, abono taxes i recollida carnets)


31 de març de 2021

Aprovada la renovació de llicències anual de les activitats artístiques dels artistes de carrer.
Les persones interessades poden passar a recollir els carnets pel servei administratiu de Participació Ciutadana, plaça Santa Eulalia, núm. 9 - 3r pis, de dilluns a divendres de 10 a 12 hores

Data darrera modificació: 20 de desembre de 2022