Publicador de continguts


S'ha obert la convocatòria per a la Contractació d'espectacles multiescènics festes Sant Sebastià 2018


7 de novembre de 2017

Amb motiu de la programació de les festes de Sant Sebastià 2018, aproximadament del
12 al 28 de gener, l'Ajuntament de Palma vol obrir un espai per a d'altres disciplines
artístiques, per tal que no només els concerts musicals siguin presents a les festes de
Sant Sebatià. És per això que s'obre aquesta convocatòria per a la realització d'una nit
destinada a arts escèniques com teatre, dansa, circ, etc. mitjançant contractació menor.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: Fins dia 21 de novembre de 2017 a les 14 h.
LLOC DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: Servei de Participació Ciutadana, pl. Santa Eulàlia, núm. 9, 4t, de Palma, 07001. S'admetran propostes per correu postal, sempre i quan en el segell corresponent, la data i hora de sortida estigui compresa dins el termini establert i així es notifiqui a l'adreça electrònica participaciociutadana@palma.es

Podeu consultar tota la informació al Perfil del Contractant

Data darrera modificació: 30 de maig de 2023