Publicador de continguts

Convocatòria pública de subvencions per al desenvolupament de plans i/o actuacions de millora de les associacions veïnals i les seves federacions 2023. 

En data 9 de setembre de 2023 es va publicar al BOIB, la Convocatòria pública de subvencions per al desenvolupament de plans i/o actuacions de millora de les associacions veïnals i les seves federacions 2023. 

En data 22/11/2023 es publica la proposta de resolució provisional Plans de millora 2023.

En data 29/11/2023 es publica una rectificació a la proposta de resolució provisional Plans de millora 2023.

En data 13/12/2023 es publica la proposta resolució definitiva de la Convocatòria pública de subvencions per al desenvolupament de plans i/o actuacions de millora de les associacions veïnals i les seves federacions 2023. 

En data 20/12/2023 es publica l'acord de Junta de Govern de rectificació de la proposta resolució definitiva de Plans de millora 2023 i l'acord de Junta de Govern de la resolució definitiva Plans de millora 2023

 Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres al 971.22.59.00 ext. 1220-1252.  

Data darrera modificació: 20 de desembre de 2023