Publicador de continguts


Convocatòria d'activitats promogudes per entitats ciutadanes 2021


10 de juny de 2021

A Palma, els darrers anys, han sorgit diferents activitats de caràcter festiu, a iniciativa de col.lectius i entitats ciutadanes, que de cada any tenen més acceptació, que reuneixen un major nombre de ciutadans i s'han consolidant dins el calendari de festes populars.

Amb la finalitat de donar suport a aquestes iniciatives i a altres de possibles que es pugin proposar, l'Ajuntament des de la col.laboració i el respecte a l'autonomia dels col.lectius i entitats, posa a disposició d'aquelles activitats que siguin declarades d'interès públic municipal els serveis públics municipals necessaris per la seva tramitació administrativa i que es puguin desenvolupar amb les millors condicions possibles tant d'infraestructura com de seguretat i salubritat per als ciutadans que hi participen.

Amb la finalitat de donar suport a iniciatives ciutadanes promogudes per entitats sense ànim de lucre, el Departament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma proposa una
convocatòria perquè els interessats puguin presentar propostes d'activitats festives amb un vincle popular amb la nostra ciutat, per a realitzar:

- A l'estiu, entre l'1 i el 21 de setembre de 2021.
- Dins la programació de les festes de Sant Sebastià, entre el 15 i el 30 de gener de 2022.


Data darrera modificació: 20 de desembre de 2022