Publicador de continguts

El Reglament Orgànic de Participació Ciutadana

El 2004, d'acord amb l'establert a la llei Llei 57/2003 de Mesures de Modernització del Govern Local, l'Ajuntament de Palma va aprovar el seu Reglament Orgànic de Participació Ciutadana amb els objectius de:

  • Desenvolupar noves formes d'organització de la ciutadania i de les estructures de govern
  • Establir un ventall ampli de formes i òrgans de participació que permeti que tots els ciutadans que ho desitgin tenguin l'oportunitat de participar
  • Potenciar tant la participació individual dels veïns com a través de les entitats ciutadanes
  • Promoure l'accés a la participació més ampli i equitatiu
  • Aconseguir una comunicació eficaç entre administració i ciutadans
  • Perfeccionar les institucions, els procediments i les normes que permetin que la ciutadania fiscalitzi l'exercici del govern
  • Generar noves formes i espais per a la concertació i la negociació entre els ciutadans i d'aquests amb el govern local
  • Contribuir a generar un acultura per a la participació ciutadana
  • Desenvolupar el capital social de la ciutat potenciant el teixit d'entitats ciutadanes i el voluntariat
  • Promoure entre les autoritats i els funcionaris municipals un estil de gestió participativa

D'acord amb això, el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana concreta la forma en que es poden exercir els drets de la ciutadania a la informació i a l'accés a arxius i registres, així com el dret de petició, el dret de participació als òrgans de l'Ajuntament, d'iniciativa ciutadana, de proposta ciutadana, d'audiència pública i a a la consulta popular.

D'altra banda, regula el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i estableix que les entitats ciutadanes hi han d'estar inscrites per poder gaudir de determinats drets:

A més preveu el dret a participar al Ple de l'Ajuntament de les entitats declarades d'utilitat pública municipal i estableix els criteris que han de complir les entitats per obtenir aquesta qualificació. Igualment regula els drets i obligacions de les entitats perceptores de subvencions municipals.

Finalment el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana regula els consells territorials de districtes, els consells sectorials d'àrea i el consell social de la ciutat com a òrgans de participació de la ciutat, i estableix un seguit de formes, mecanismes i mesures de promoció i desenvolupament de la participació ciutadana.

Data darrera modificació: 12 d’abril de 2023