Inscripcions a les activitats dels casals de barri

Inscripcions a les activitats dels casals de barri

INSCRIPCIONS | CURS 22-23

Les inscripcions a les activitats municipals dels següents Casals de barri es poden realitzar de forma presencial a cada casal o mitjançant el link que surt a aquesta pàgina:

 • Casal de barri Pere Garau
 • Casal de barri Sant Agustí
 • Casal de barri Santa Catalina
 • Casal de barri Es Jonquet
 • Casal de barri S'Escorxador
 • Casal de barri Son Cotoner
 • Casal de barri Son Espanyol
 • Casal de barri Son Espanyolet
 • Casal de barri Son Gotleu

Inscripcions online:

Les inscripcions online es podran realitzar a partir del dia 21 de setembre;

 • A les 9.00 h per a les activitats programades als casals de barri de S’Escorxador, Santa Catalina i Es Jonquet
 • A les 17.00 h per a les activitats programades als casals de barri de Son Cotoner, Pere Garau, Son Gotleu, Sant Agustí, Son Espanyolet i Son Espanyol.

Accedint al següent enllaç:  https://inscripcions.casalsdebarri.cat/

En cas de no disposar de l’equip informàtic o smartphone necessari per a accedir al programa, es podrà acudir als casals de barri de S’Escorxador, Santa Catalina i de Son Gotleu per a realitzar inscripcions online en els ordinadors d’autoconsulta. No s’assignarà torn per cita prèvia, sinó que caldrà fer cua, mantenint la distància de seguretat pertinent. S’aconsella a totes les persones que tinguin altres mitjans que evitin aquesta opció, per evitar cues i aglomeracions.

Inscripcions presencials:

Per a realitzar les inscripcions presencials, caldrà demanar cita prèvia al casal de barri elegit a partir del dia 19 de setembre; per correu electrònic o per telèfon en l’horari habitual del casal triat.

Les cites s’assignaran per ordre d’arribada de les peticions.

Més informacions:

La inscripció per qualsevol dels dos mitjans implica l'acceptació del que disposa el Reglament de funcionament dels casals de barri.

Per a confirmar les inscripcions caldrà efectuar el pagament del preu públic corresponent, segon el que determina l'Ordenança reguladora del preu públic per a la realització d'activitats formatives, culturals, musicals i de taller als Casals de barri.

Una vegada realitzat el pagament de la quota i iniciada l'activitat, només es podrà sol·licitar el seu retorn quan la no realització de l'activitat sigui imputable al casal de barri.

Per a inscripcions a les activitats dutes a terme per entitats ciutadanes a la resta de Casals de barri cal contactar directament amb les entitats programadores.

Enllaços d'interés:

 

 

.

 

 

Data darrera modificació: 28 d’abril de 2023