Publicador de continguts

Mapa d'Entitats Ciutadanes

Aquest mapa està confeccionat a partir de les dades de 2016. Es possible que la informació actual hagi sofert modificacions.

Per accedir premeu aquí

INSTRUCCIONS SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL MAPA D'ENTITATS CIUTADANES:

El mapa permet realitzar filtres. Per a poder fer filtres al mapa s'ha d'anar a : MAP OF LOCATION, pitjar FILTER.

Els filtres es poden fer per nom d'entitat, tipus, localització o codi.

· Filtres per Nom: Pitjar a FILTER- NOM ENTITAT- Escriure el nom de l'entitat per a la recerca- FIND.
D' aquesta manera al mapa sortirà només l'entitat cercada.

· Filtres per Tipus: Pitjar a FILTER- TIPUS. Apareixen les diferents tipologies d'entitats, s'ha de marcar la tipologia sobre la qual es fa la recerca, pot ser una tipologia o varies.

· Filtres per Localització: FILTER- LOCATION Apareixen les direccions de les associacions. Marcar la direcció que es desitja

· Filtres per CODI: FILTER- CODI. Els codis per tipologia es divideixen en els següents nombres:

1) Ball/Música, Culturals, Teatre, Esportives. El conjunt d'aquestes categories es mostren en color groc
2) Veïns i Cases regionals. El conjunt d'aquestes categories es mostren en color vermell.
3) Dones, Joves, Majors, Immigrants, Pares i mares. El conjunt d'aquestes categories es mostren en color verd.
4) Especifica, Humanitàries i cooperació, Fundacions, Federacions. El conjunt d'aquestes categories es mostren en color blau.
5) Altres, Associacions d'usuaris de serveis i productes, Empresarials, Treball, Comerciants. El conjunt d'aquestes categories es mostren en color lila.

Per a que aparegui per exemple el codi 1, s'ha de posar baix del codi: 1-1 FIND.
Si es vol que apareguin varies categories, per exemple el codi 1, 2 i 3, s'ha de posar 1-3 FIND.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023