Publicador de continguts


Contractació d'artistes, serveis complementaris, equips de so i llum de Sant Sebastià 2018


18 de setembre de 2017

Contractació d'artistes, serveis complementaris, equips de so i llum de Sant Sebastià 2018

PROGRAMA GENERAL D'ACTUACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA, SERVEIS COMPLEMENTARIS, LA SONORITZACIÓ, LA IL.LUMINACIÓ I PROMOCIÓ PUBLICITÀRIA DE LA REVETLA I ALTRES CONCERTS EN EL MARC DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2018.

- Programa general

- Quadre resum

CONVOCATÒRIES

1) CONTRACTACIÓ DE TRES CONCERTS PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I LA DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA EN MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2018.

LOT 1: La realització d'un concert el dia 13 de gener a la pl. Joan Carles I
LOT 2: La realització d'un concert el dia 14 de gener a la pl. Joan Carles I
LOT 3: La realització d'un concert el dia 20 de gener a la pl. d'Espanya

Termini de presentació d'ofertes del 3 al 13 d'octubre (ambdós inclosos). Podeu consultar la informació al Perfil del Contractant

- Plecs de clàusules administratives particulars

- Plecs de prescripcions tècniques

- Annexes tècnics 

2) PLAÇA JOAN CARLES I

2.a)CONTRACTACIÓ EN EXCLUSIVA DE L'ARTISTA PRINCIPAL, SERVEIS COMPLEMENTARIS I DE LA SONORITZACIÓ I LA IL.LUMINACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA REVETLA A LA PL. JOAN CARLES I, PL. D'ESPANYA, PL. DE LA REINA I C. JACINT VERDAGUER (PONT DES TREN), EN MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2018.

Termini de presentació d'ofertes del 3 al 13 d'octubre (ambdós inclosos). Podeu consultar la informació al Perfil del Contractant

- Plecs de clàusules administratives particulars

- Plecs de prescripcions tècniques

- Annexes tècnics

2.b) CONTRACTACIÓ MENOR D'ARTISTES TELONERS I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE LA REVETLA A LA PL JOAN CARLES I EN MOTIU DE SANT SEBASTIÀ 2018.

Termini presentació d'ofertes del 2 al 13 d'octubre al Servei de Participació Ciutadana, pl. Santa Eulàlia, 9, 3r pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 h

- Justificació tècnica i convocatòria teloners Joan Carles I

- Annexes tècnics

3) PLAÇA DE LA REINA

3.a)CONTRACTACIÓ EN EXCLUSIVA DE L'ARTISTA PRINCIPAL, SERVEIS COMPLEMENTARIS I DE LA SONORITZACIÓ I LA IL.LUMINACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA REVETLA A LA PL. JOAN CARLES I, PL. D'ESPANYA, PL. DE LA REINA I C. JACINT VERDAGUER (PONT DES TREN), EN MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2018.

Termini de presentació d'ofertes del 3 al 13 d'octubre (ambdós inclosos). Podeu consultar la informació al Perfil del Contractant

- Plecs de clàusules administratives particulars

- Plecs de prescripcions tècniques

- Annexes tècnics 

3.b) CONTRACTACIÓ MENOR D'ARTISTES TELONERS I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE LA REVETLA A LA PL DE LA REINA EN MOTIU DE SANT SEBASTIÀ 2018.

Termini presentació d'ofertes del 2 al 13 d'octubre al Servei de Participació Ciutadana, pl. Santa Eulàlia, 9, 3r pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 h

- Justificació tècnica i convocatòria teloners Reina

- Annexes tècnics  

4) C. JACINT VERDAGUER (PONT DES TREN)

4.a)CONTRACTACIÓ EN EXCLUSIVA DE L'ARTISTA PRINCIPAL, SERVEIS COMPLEMENTARIS I DE LA SONORITZACIÓ I LA IL.LUMINACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA REVETLA A LA PL. JOAN CARLES I, PL. D'ESPANYA, PL. DE LA REINA I C. JACINT VERDAGUER (PONT DES TREN), EN MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2018.

Termini de presentació d'ofertes del 3 al 13 d'octubre (ambdós inclosos). Podeu consultar la informació al Perfil del Contractant

- Plecs de clàusules administratives particulars

- Plecs de prescripcions tècniques

- Annexes tècnics

4.b) CONTRACTACIÓ MENOR D'ARTISTES TELONERS I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE LA REVETLA AL C. JACINT VERDAGUER (PONT DES TREN) EN MOTIU DE SANT SEBASTIÀ 2018.

Termini presentació d'ofertes del 2 al 13 d'octubre al Servei de Participació Ciutadana, pl. Santa Eulàlia, 9, 3r pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 h

- Justificació tècnica i convocatòria teloners c. Jacint Verdaguer (Pont des Tren)

- Annexes tècnics 

5) PLAÇA D'ESPANYA

5.a)CONTRACTACIÓ EN EXCLUSIVA DE L'ARTISTA PRINCIPAL, SERVEIS COMPLEMENTARIS I DE LA SONORITZACIÓ I LA IL.LUMINACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA REVETLA A LA PL. JOAN CARLES I, PL. D'ESPANYA, PL. DE LA REINA I C. JACINT VERDAGUER (PONT DES TREN), EN MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2018.

Termini de presentació d'ofertes del 3 al 13 d'octubre (ambdós inclosos). Podeu consultar la informació al Perfil del Contractant

- Plecs de clàusules administratives particulars

- Plecs de prescripcions tècniques

- Annexes tècnics 

5.b) CONTRACTACIÓ MENOR D'ARTISTES TELONERS I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE LA REVETLA A LA PL. D'ESPANYA EN MOTIU DE SANT SEBASTIÀ 2018.

Termini presentació d'ofertes del 2 al 13 d'octubre al Servei de Participació Ciutadana, pl. Santa Eulàlia, 9, 3r pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 h

- Justificació tècnica i convocatòria teloners pl. d'Espanya

- Annexes tècnics 

6) PL. PORTA DE SANTA CATALINA
CONTRACTACIÓ MENOR DELS ARTISTES, SERVEIS COMPLEMENTARIS, LA SONORITZACIÓ I LA IL.LUMINACIÓ DE LA REVETLA A LA PL. PORTA DE SANTA CATALINA EN MOTIU DE SANT SEBASTIÀ 2018.

Termini presentació d'ofertes del 2 al 13 d'octubre al Servei de Participació Ciutadana, pl. Santa Eulàlia, 9, 3r pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 h

- Justificació tècnica i convocatòria pl. Porta de Santa Catalina

- Annexes tècnics 

7) PLAÇA MAJOR
CONTRACTACIÓ MENOR DELS ARTISTES, SERVEIS COMPLEMENTARIS, LA SONORITZACIÓ I LA IL.LUMINACIÓ DE LA REVETLA A LA PL MAJOR EN MOTIU DE SANT SEBASTIÀ 2018

Termini presentació d'ofertes del 2 al 13 d'octubre al Servei de Participació Ciutadana, pl. Santa Eulàlia, 9, 3r pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 h

- Justificació tècnica i convocatòria pl. Major

- Annexes tècnics 

8) PLAÇA DE L'OLIVAR
CONTRACTACIÓ MENOR DELS ARTISTES, SERVEIS COMPLEMENTARIS, LA SONORITZACIÓ I LA IL.LUMINACIÓ DE LA REVETLA A LA PL DE L'OLIVAR EN MOTIU DE SANT SEBASTIÀ 2018.

Termini presentació d'ofertes del 2 al 13 d'octubre al Servei de Participació Ciutadana, pl. Santa Eulàlia, 9, 3r pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 h

- Justificació tècnica i convocatòria pl. Olivar

- Annexos tècnics 

9) PL DE CORT
CONTRACTACIÓ MENOR DELS ARTISTES, SERVEIS COMPLEMENTARIS, LA SONORITZACIÓ I LA IL.LUMINACIÓ DE LA REVETLA A LA PL DE CORT EN MOTIU DE SANT SEBASTIÀ 2018

Termini presentació d'ofertes del 2 al 13 d'octubre al Servei de Participació Ciutadana, pl. Santa Eulàlia, 9, 3r pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 h

- Justificació tècnica i convocatòria pl. de Cort

- Annexes tècnics

Data darrera modificació: 2 de maig de 2023